วันเสาร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2551

เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร

เมื่อกล่าวถึงคำว่า "เทคโนโลยี" โดยทั่วไปมักคำนึงถึงเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่แปลกใหม่ ทันสมัย สลับซับซ้อนไปด้วยเครื่องยนต์กลไก ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ราคาค่อนข้างสูง ทำให้เข้าใจว่าเครื่องมือเหล่านี้จะช่วยแก้ปัญหาในการดำเนินงานได้ แต่แท้จริงแล้ว คำว่า เทคโนโลยี หมายถึง การนำเอาขบวนการ วิธีการ และแนวคิดใหม่ๆ มาใช้ประยุกต์ใช้อย่างมีระบบ เพื่อให้ดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
จากวิชาเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร ข้าพเจ้าได้ความรู้ดังนี้
1. ได้รู้จักการสร้างปล็อคของตัวเอง
2. เข้าใจการใช้งานอินเตอร์เน็ตมากกว่าเดิม
3. ได้เรียนรู้จักการระบบคอมพิวเตอร์
4. ได้รู้จักวิธีใช้อินเตอร์เน็ตอย่างถูกต้อง
5. ได้รู้จักการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในแต่ละด้าน
6. ได้รู้ถึงประวัติของอินเตอร์เน็ตว่ามีความเป็นมาอย่างไร
7. ได้รู้หลักวิธีการ Search ในเว็บไซด์ต่างๆ

ไม่มีความคิดเห็น:

เพื่อนๆลองดูซิว่ารูปแนวตั้งหรือแนวนอนกันแน่ !!!

มุมการศึกษา

http://www.eduzones.com/ การศึกษา เกร็ดความรู้ บทความ ทุนการศึกษา ศึกษาต่อต่างประเทศ นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ โรงเรียน มหาวิทยาลัย
http://www.heritage.thaigov.net/ หอมรดกไทย
http://www.obec.go.th/new/ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
http://www.skooolthai.net/ สคูลไทยแลนด์
http://www.school.net.th/ คลังความรู้บนเว็บไซต์ [Digital Library] รวมสาระการเรียนรู้ สำหรับเยาวชน
http://www.dlf.ac.th/dltv/index.php บริการการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนไกลกังวล หัวหิน
http://www.thaicyberu.go.th/ ศูนย์กลางการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย ครอบคลุมการศึกษาทุกระบบ
http://www.guruonline.in.th/ พัฒนาครูไทย มาตรฐานเท่าเทียม เรียนได้ทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
http://www.tsi-thailand.org/Financeforyouth_2/courseoutline.html e-learning หลักสูตร "เงินทองของมีค่า" เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตในเรื่องความรู้พื้นฐานด้านการเงิน
http://www.teenpath.net/ การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา
http://www.gpf.or.th/ กองทุนบำเหน็ดบำนาญราชการ(กบข.)

ชิงร้อยชิงล้าน