วันเสาร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2551

ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู

ทักษะทางภาษาไทยมีอยู่ ๔ อย่าง คือ การฟัง การพูด การเขียน การอ่าน ทักษะที่สำคัญที่สุดและใช้มากที่สุดในชีวิตประจำวัน คือ ทักษะการฟัง ซึ่งเป็นทักษะที่เกิดขึ้นก่อนทักษะอื่น ๆ เพราะทักษะการฟัง เป็นทักษะที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ซึ่งเราจะใช้มาตั้งแต่แรกเกิด จนกระทั่งถึงตาย โดยไม่ต้องมีการฝึกฝน เมื่อเป็นเช่นนี้ มักเป็นที่เข้าใจกันว่า ทุกคนมีความสามารถในการฟัง โดยไม่จำเป็นต้องฝึกฝน พัฒนาความสามารถในการฟัง แต่ทักษะการฟังก็เหมือนกับทักษะการพูด การเขียน และการอ่าน คือต้องมีการฝึกฝนพัฒนาอยู่เสมอจึงจะมีความสามารถในการใช้ทักษะได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง
วิชาภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู ข้าพเจ้าได้ความรู้หลายอย่างดังนี้
1. รู้หลักการเขียนภาษาไทยที่ถูกต้อง
2. รู้จักการเขียนคำต่างๆในภาษาไทยที่ถูกต้อง
3. รู้จักการสรุปเนื้อหา
4. รู้จักการอ่านจับใจความสำคัญ
5. รู้จักแยกแยะเนื้อหาและรู้ถึงความหมายของบทความนั้นๆ

เพื่อนๆลองดูซิว่ารูปแนวตั้งหรือแนวนอนกันแน่ !!!

มุมการศึกษา

http://www.eduzones.com/ การศึกษา เกร็ดความรู้ บทความ ทุนการศึกษา ศึกษาต่อต่างประเทศ นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ โรงเรียน มหาวิทยาลัย
http://www.heritage.thaigov.net/ หอมรดกไทย
http://www.obec.go.th/new/ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
http://www.skooolthai.net/ สคูลไทยแลนด์
http://www.school.net.th/ คลังความรู้บนเว็บไซต์ [Digital Library] รวมสาระการเรียนรู้ สำหรับเยาวชน
http://www.dlf.ac.th/dltv/index.php บริการการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนไกลกังวล หัวหิน
http://www.thaicyberu.go.th/ ศูนย์กลางการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย ครอบคลุมการศึกษาทุกระบบ
http://www.guruonline.in.th/ พัฒนาครูไทย มาตรฐานเท่าเทียม เรียนได้ทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
http://www.tsi-thailand.org/Financeforyouth_2/courseoutline.html e-learning หลักสูตร "เงินทองของมีค่า" เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตในเรื่องความรู้พื้นฐานด้านการเงิน
http://www.teenpath.net/ การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา
http://www.gpf.or.th/ กองทุนบำเหน็ดบำนาญราชการ(กบข.)

ชิงร้อยชิงล้าน